Klub Absolwentów UWjest nas coraz więcej

Mentoring UW

Tworząc program mentoringowy chcieliśmy skorzystać z potencjału intelektualnego i społecznego absolwentów największej uczelni w Polsce. Społeczność absolwentów tworzą tysiące twórczych i ambitnych przedstawicieli swoich środowisk, firm oraz instytucji, niejednokrotnie wpływających na otaczającą nas rzeczywistość.

Program Mentoring UW realizowany przez Klub Absolwentów UW we współpracy z Inkubatorem UW skierowany jest do studentów i doktorantów (Mentees), których celem jest rozwój osobisty i zawodowy dostosowany do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Główne cele programu to: przyspieszenie tempa rozwoju, polepszenie efektów działania i podniesienie jakości funkcjonowania Mentee.

Absolwenci UW pełniący rolę Mentorów – ekspertów dzielących się wiedzą i doświadczeniem, mają wspierać Mentees w znajdowaniu nowych sposobów poszerzania kwalifikacji oraz wskazywać najnowsze trendy i kierunki rozwoju.

Harmonogram 3. edycji programu Mentoring UW:

do 28.02.23 Zgłoszenia

23.03.2023, godz. 18:00 Szkolenie mentees ONLINE (1,5h)

27.03.2023, godz. 18:00 Inauguracja w Ogrodzie UW, Al. Ujazdowskie 4 (2h)

03.2023 Szkolenia mentorów ONLINE (2x 1,5h)

19.05.2023, godz. 18:00 Warsztat dla wszystkich ONLINE (1,5h)

20.10.2023, godz. 18:00 Spotkanie podsumowujące w Ogrodzie UW (2,5h)

Kim są Mentorzy?

Mentorzy to osoby posiadające minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe i biznesowe, którym chcą się podzielić z innymi. To osoby, które przeznaczają część swojego czasu na wspieranie rozwoju Mentee, dzieląc się swoimi pomysłami, spostrzeżeniami i wiedzą.

Mentorzy to partnerzy, z którymi wspólnie tworzy się projekty, planuje działania i ocenia ich skuteczność. Posiadają oni wiedzę specjalistyczną z różnych dziedzin i ogólną wiedzę rozwojową, co pozwala w odpowiedni sposób budować relację mentoringową i dopasowywać sposób współpracy do indywidualnej sytuacji Mentee.

Spotkania mentorskie mają pomóc Mentee w:

• rozbudzeniu motywacji rozwoju kariery i określeniu celów zawodowych

• zdobywaniu wiedzy dotyczącej nawiązywania kontaktów zawodowych

• określeniu swoich mocnych i słabych stron i otrzymaniu wskazówek dotyczących rozwoju kariery

• poznaniu punktu widzenia mentora, który osiągnął swoje cele zawodowe i skorzystaniu z jego doświadczenia w kontekście własnego rozwoju

• poszerzeniu wiedzy na temat rynku pracy oraz możliwych dróg rozwoju zawodowego

• stymulowaniu kreatywności oraz przedsiębiorczości

Mentor wspiera realizację pomysłów i pomaga w osiągnięciu celów Mentee na dwa sposoby:

• stymulując pytaniami proces definiowania celów, zasobów i strategii postępowania

• dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem

Głównymi narzędziami pracy Mentora są: trafne zadawanie pytań, uważne słuchanie i wsparcie Mentee w określaniu celów rozwojowych – po to, aby wzbogacać jego świadomość, wiedzę oraz tworzenie własnych strategii działania.

Dodatkową wartością w relacji Mentora z Mentee jest dzielenie się radą, sugestią i analizą. W tej części Mentor omawia i ocenia warianty postępowania, doradza w zależności od specjalizacji w sprawach dotyczących różnych obszarów funkcjonowania firmy.

Istotą mentoringu jest to, aby na końcu Mentee podejmował samodzielne decyzje, a Mentor nie narzucał mu swoich rozwiązań.

Benefity programu dla Mentorów:

 • rozwój kompetencji w zakresie mentoringu studentów i doktorantów (Mentee);
 • szkolenie mentorskie przeprowadzone z certyfikowanym trenerem;
 • networking z innymi mentorami (absolwentami UW);
 • zdobycie nowych umiejętności i kompetencji miękkich
 • certyfikat potwierdzający udział w Programie Mentoring UW

Chcesz zostać Mentorem?

Jeżeli jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, menadżerem lub specjalistą w swojej branży i chcesz dzielić się swoją wiedzą z innymi, zapraszamy do zgłoszenia swojej kandydatury Mentora. Aby dołączyć do grona Mentorów, należy zapoznać się z opisem na temat roli, potrzebnych kompetencji i doświadczenia Mentora. Następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy i wziąć udział w spotkaniu organizacyjnym.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci wcześniejszej rozmowy zapraszamy do kontaktu pod adresem kontakt@absolwent.uw.edu.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać „Mentoring UW”) lub pod numerem telefonu: (+48) 22 55 20 728.

Informacje dla Mentees

Obszary, w których mogą rozwijać się studenci w programie mentoringowym:

 1. strategia / zarządzanie ludźmi / zarządzanie przedsiębiorstwem / korporacje
 2. biznes odpowiedzialny społecznie / NGO/ turkusowe przywództwo / edukacja
 3. startupy / growth hacking / pitching / inwestowanie
 4. badania naukowe / medycyna / wellbeing / nauka i technologia
 5. umiejętności przyszłości / empatia / inteligencja emocjonalna / coaching i mentoring
 6. marka osobista / wystąpienia publiczne / SM / agencje kreatywne / szkolenia

Benefity programu dla studentów (Mentees):

 • wsparcie przy realizacji projektu biznesowego, edukacyjnego, społecznego lub artystycznego;
 • poszerzenie siatki kontaktów;
 • podniesienie samoświadomości w obszarze swoich mocnych i słabych stron;
 • świadomy rozwój swojej kariery;
 • zauważenie w sobie poczucia sprawczości i wzmożenie proaktywności;
 • certyfikat potwierdzający udział w Programie Mentoring UW

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?