Klub Absolwentów UWłączymy, inspirujemy i angażujemy

Przekaż 1,5 % podatku dochodowego dla Klubu Absolwentów UW

Klub Absolwentów UW można wesprzeć za pośrednictwem Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego uzyskała w 2004 r. status organizacji pożytku publicznego (nr rejestru KRS 0000218937). Od 1988 r. Fundacja działa na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego, zarówno w zakresie prowadzenia i finansowania inwestycji (m.in. kompleks Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie), jak i poprzez dotowanie przedsięwzięć (konferencji, wydawnictw, wyjazdów naukowych) organizowanych przez wydziały i instytuty UW oraz studenckie koła naukowe. Dzięki uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego Fundacja UW może korzystać z wielu przysługujących tym organizacjom uprawnień, w tym z możliwości otrzymywania 1,5 % należnego podatku przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Każdy, kto chciałby wspomóc działalność Klubu Absolwentów UW, powinien w formularzu PIT wpisać w odpowiednich rubrykach nr KRS 0000218937 i obliczoną kwotę, a następnie w rubryce „Cel szczegółowy 1,5 %” wpisać: Klub Absolwentów UW. Przekazaniem pieniędzy na konto Klubu Absolwentów UW zajmie się właściwy Urząd Skarbowy. Wskazana przez podatnika kwota trafi na konto Klubu Absolwentów UW pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone w terminie.

Prawo przekazania 1,5 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego przysługuje każdemu podatnikowi – osobie fizycznej, pod warunkiem, że samodzielnie składa zeznanie podatkowe (bez pośrednictwa płatnika) z zachowaniem terminu dla jego złożenia.

Wysokość kwoty do przekazania organizacji pożytku publicznego określa sam podatnik, pamiętając jedynie, aby nie przekroczyła 1,5 % podatku należnego i była zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy w dół.

W rozliczeniu rocznym można wskazać cel szczegółowy wydatkowania kwoty, jaka została zadeklarowana na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Można to uczynić w bloku, który w zeznaniu podatkowym zamieszczony jest bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1,5 % i jest zatytułowany Informacje uzupełniające

Jeżeli podatnik wyrazi w zeznaniu podatkowym zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego swoich danych oraz adresu i wysokości przekazanej kwoty, Naczelnik Urzędu Skarbowego przekaże Fundacji UW te dane.

PIT-OP dla osób, które rozlicza ZUS

Emeryci i renciści oraz inne osoby, którym zeznanie wypełnia ZUS, mogą w prosty sposób przekazać 1,5 % swojego podatku. Wystarczy wpisać na druku PIT-OP nr KRS wybranej organizacji i wysłać go do swojego urzędu skarbowego lub podać KRS w ramach usługi Twój e-PIT. Można to zrobić do 30 kwietnia.

Przekazanie 1,5 % podatku za pomocą usługi e-PIT
Od 15 lutego w ramach przygotowanej przez Ministerstwo Finansów usługi Twój e-PIT formularz PIT-OP będzie dostępny pod adresem podatki.gov.pl – w zakładce PIT-OP.

Kto może złożyć oświadczenie PIT-OP?

  • Emeryci lub renciści.
  • Osoby, które otrzymały od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A.
  • Osoby, które nie uzyskały innych dochodów, które powinny wykazać w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 albo PIT-36.

W oświadczeniu PIT-OP wskazuje się tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tej OPP, której chce się przekazać 1,5 % swojego podatku. Resztą działań zajmuje się urząd skarbowy. 

Nasz KRS: 0000218937

Przekazane przez Państwa środki zostaną przeznaczone w całości na realizację celów Klubu Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Działalność Fundacji UW i jej Zarządu jest oceniana przez Senat UW na podstawie rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Fundacji: www.fuw.pl.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?