Klub Absolwentów UWłączymy, inspirujemy i angażujemy

Przywileje i Partnerzy

Karta Absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego uprawnia do skorzystania ze specjalnej oferty u naszych Partnerów oraz przywilejów na terenie Uczelni:

1. Dostępu do wypożyczalni BUW-u i bibliotek UW (możliwość wypożyczania trzech woluminów na miesiąc, brak zdalnego dostępu do zasobów elektronicznych BUW spoza terenu BUW). Biblioteki UW wypożyczające we wspólnym systemie Virtua: https://www.buw.uw.edu.pl/biblioteki-uw/biblioteki-wydzialowe-uw/

2. Bezpłatnego wstępu do Ogrodu Botanicznego UW.

3. Zniżki w Gabinecie Fizjoterapii Klubu Uczelnianego AZS UW.

Gabinet Fizjoterapii realizuje kompleksową fizjoterapię zarówno dla osób ze skierowaniem jak i bez niego. Dla tych, którzy potrzebują pomocy w wyborze najlepszej formy terapii oferujemy konsultacje fizjoterapeutyczne.

W naszym Gabinecie realizujemy zabiegi z zakresu terapii manualnej, terapię z wykorzystaniem specjalistycznych metod fizjoterapeutycznych, igłoterapię, kinezjotaping, tradycyjne ćwiczenia indywidualne, masaż oraz całą gamę zabiegów fizykoterapeutycznych wykonywanych za pomocą nowoczesnych aparatów.

Dla członków Klubu Absolwentów UW Gabinet oferuje 20% zniżkę. Zobacz cennik.

4. Zniżki na ściance wspinaczkowej w Centrum Sportu i Rekreacji UW, ul. Banacha 2a.

Zapraszamy na ściankę wspinaczkową w Centrum Sportu i Rekreacji UW przy ul. Banacha 2a. W obiekcie znajduje się ścianka o powierzchni 120 m2 do wspinaczki oraz ścianka boulderowa. Różnorodność tras oraz kątów przewieszenia umożliwia odbycie treningu na wszystkich poziomach zaawansowania.

Na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu oraz skorzystania z pomocy instruktorów.

Oferujemy zniżkę po okazaniu Karty Absolwenta UW: w dni robocze 20% zniżki, w weekendy 10% zniżki.

5. Zniżki w obiektach hotelowych Uniwersytetu Warszawskiego,

Ceny dla gości UW: https://bssoc.uw.edu.pl/hera/

https://bssoc.uw.edu.pl/sokrates/

po zgłoszeniu do biura Klubu redakcja.ka@uw.edu.pl na siedem dni przed przyjazdem.

6. Zniżki w wysokości 15% w księgarni internetowej Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z KSIĘGARNI INTERNETOWEJ

Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego

1. Członkowie Klubu Absolwentów UW (KA UW) mogą nabywać  w księgarni internetowej WUW (www.wuw.pl) publikacje Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnym rabatem.

2. Warunkiem udzielenia rabatu członkowi KA UW jest podanie  przez członka KA UW numeru swojej karty członka KA UW podczas zakupu publikacji  w księgarni internetowej WUW na stronie koszyka w polu przeznaczonym do wprowadzenia kodu rabatowego. 

3. Rabat 15%  udzielany jest  od ceny katalogowej brutto (z VAT) publikacji wydanych drukiem lub w formie elektronicznej oraz nie sumuje się z innymi rabatami i akcjami promocyjnymi w księgarni WUW. 

4. Rabat  dla członków KA UW jest udzielany tylko na publikacje Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego.


7. Karta Absolwenta UW może służyć jako bilet ZTM (jest zintegrowana z Warszawską Kartą Miejską).

8. Bezpłatnych wejściówek na wybrane koncerty i imprezy organizowane przez Fundację Universitatis Varsoviensis.

9. 15% zniżki na realizację wydruków 3D w technologii FDM i DLP, a także 15% zniżki na usługi projektowania 3D brył oraz 15% zniżki na usługi consultingu wdrożeniowego i technologicznego członkom Klubu Absolwentów UW posiadających Kartę Absolwenta UW udzielanej przez Sygnis S.A. do kwoty 2000 pln brutto (przy każdym jednorazowym zleceniu).

SYGNIS S.A. to polska firma deeptech hardware specjalizująca się w realizacji pionierskich projektów badawczo-rozwojowych w czterech głównych segmentach działalności: nowe technologie addytywne, energetyka, biotechnologia i nanotechnologia. Spółka zajmuje się dostawami maszyn specjalistycznych dla przedsiębiorstw i instytutów naukowych, realizacją serii produkcyjnych z wykorzystaniem zasobów własnego parku maszynowego, a także budową maszyn na zlecenie. Sygnis SA, notowana na giełdzie NewConnect od grudnia 2021 roku, jest jedną z najszybciej rosnących firm z sektora produkcji addytywnej w Polsce.

Sygnis S.A. to jedyny autoryzowany przedstawiciel marki FlashForge w Polsce i jedyny autoryzowany serwis drukarek FlashForge.

Kontakt: kontakt@sygnis.pl tel. 22 668 47 57 Showroom: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa biuro: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa

Dane rejestrowe:

SYGNIS S.A.
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
NIP: 9571029651
REGON: 220906517
KRS: 0000393095


Członkowie Klubu Absolwentów UW, którzy otrzymali dyplom po 2004 r. mają możliwość aktywowania bezpłatnego konta USOSweb i korzystania z uniwersyteckiego wi-fi (eduroam). W celu założenia konta i korzystania z eduroam należy napisać do Biura Klubu redakcja.ka@uw.edu.pl

Privileges and Partners of the UW Alumni Card Programme

The UW Alumni Card entitles you to:

  1. Free access to the University of Warsaw Library (BUW) reading and lending rooms (you can lend 3 volumes per month, no remote access to electronic resources from outside the BUW premises). The card should be activated https://aktywacja.buw.uw.edu.pl/en/. In case of problems, please do it directly at the Library’s enrolment desk (in the BUW alley to the left of the main building entrance). Details about functioning of BUW can be found here: https://www.buw.uw.edu.pl
  2. Free admission to the UW Botanical Garden.
  3. 20% discount at the Physiotherapy Room of the AZS UW University Club. The Physiotherapy Room provides comprehensive physiotherapy available both with and without a medical referral. For those who need help in choosing the best form of therapy, we offer physiotherapy consultations. We provide manual therapy, therapy using specialised physiotherapy methods, needle therapy, kinesiotaping, traditional individual exercises, massage and a whole range of physical therapy procedures using modern equipment.
  4. Discounts on the climbing wall at the UW Sports and Recreation Centre, 2a Banacha Street. You are welcome to use the climbing wall at the UW Sports and Recreation Centre, 2a Banacha Street. The facility includes a 120 m2 climbing wall and a bouldering wall. The variety of routes and overhang angles allow training for all levels of experience. Equipment can be hired and instructors are available on site. We offer a discount upon presentation of the UW Alumni Card: on working days 20% off, on weekends 10% off.
  1. Discounts in hotels of the University of Warsaw. Prices for guests of the University of Warsaw: https://bssoc.uw.edu.pl/hera/ and http://sokrates.uw.edu.pl/cennik-sokrates/ upon registration at redakcja.ka@uw.edu.pl 7 days before arrival.
  1. 15% discount in the University of Warsaw Publishing House online bookstore *
  2. The UW Alumni Card can be used as a Warsaw public transport company (ZTM) ticket (it is integrated with the Warsaw City Card).
  3. 15% discount for realisation of 3D prints in FDM and DLP technology, as well as 15% discount for 3D solid design services and 15% discount for implementation and technology consulting services for the members of UW Alumni Club holding a valid UW Alumni Card granted by Sygnis New Technologies Sp. z o.o. ul. Trębacka 4 lok. 350, 00-074 Warsaw kontakt@sygnis.pl, tel. 22 668 47 57, office, showroom, service and collection of equipment: ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warsaw.

* Terms and conditions of using the University of Warsaw Publishing House (WUW) online bookstore

  1. Members of the Alumni Club of the University of Warsaw (KA UW) can purchase WUW publications at a special discount in the WUW online bookstore (www.wuw.pl). 2. A member of the Alumni Club may receive a discount only if he or she enters his or her Alumni Club UW membership card number when purchasing a publication in the WUW online bookstore, in the field provided for entering a discount code. 3. The 15% discount is granted on the gross catalogue price (including VAT) of the publication in print or electronic form and does not add up to other WUW bookstore discounts and promotions. 4. The discount for members of KA UW is valid only for WUW publications.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?