Klub Absolwentów UWjest nas coraz więcej

Przekaż 1% podatku dochodowego dla Klubu Absolwentów UW

Klub Absolwentów UW można wesprzeć za pośrednictwem Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego uzyskała w 2004 r. status organizacji pożytku publicznego (nr rejestru KRS 0000218937). Od 1988 r. Fundacja działa na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego, zarówno w zakresie prowadzenia i finansowania inwestycji (m.in. kompleks Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie), jak i poprzez dotowanie przedsięwzięć (konferencji, wydawnictw, wyjazdów naukowych) organizowanych przez wydziały i instytuty UW oraz studenckie koła naukowe. Dzięki uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego Fundacja UW może korzystać z wielu przysługujących tym organizacjom uprawnień, w tym z możliwości otrzymywania 1% należnego podatku przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Każdy, kto chciałby wspomóc działalność Klubu Absolwentów UW, powinien w formularzu PIT wpisać w odpowiednich rubrykach nr KRS 0000218937 i obliczoną kwotę, a następnie w rubryce „Cel szczegółowy 1%” wpisać: Klub Absolwentów UW. Przekazaniem pieniędzy na konto Klubu Absolwentów UW zajmie się właściwy Urząd Skarbowy. Wskazana przez podatnika kwota trafi na konto Klubu Absolwentów UW pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone w terminie.

Prawo przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego przysługuje każdemu podatnikowi – osobie fizycznej, pod warunkiem, że samodzielnie składa zeznanie podatkowe (bez pośrednicwa płatnika) z zachowaniem terminu dla jego złożenia.

Wysokość kwoty do przekazania organizacji pożytku publicznego określa sam podatnik, pamiętając jedynie, aby nie przekroczyła 1% podatku należnego i była zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy w dół.

W rozliczeniu rocznym można wskazać cel szczegółowy wydatkowania kwoty, jaka została zadeklarowana na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Można to uczynić w bloku, który w zeznaniu podatkowym zamieszczony jest bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1% i jest zatytułowany Informacje uzupełniające. Przykładowo, w zeznaniu PIT-37 jest to pozycja 139.

W związku z tym, można będzie, tak jak do tej pory, przekazać 1% swojego podatku określonej jednostce UW lub na określony cel.

Jeżeli podatnik wyrazi w zeznaniu podatkowym zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego swoich danych oraz adresu i wysokości przekazanej kwoty, Naczelnik Urzędu Skarbowego przekaże Fundacji UW te dane.

Przekazane przez Państwa środki zostaną przeznaczone w całości na realizację celów Klubu Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Działalność Fundacji UW i jej Zarządu jest oceniana przez Senat UW na podstawie rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Fundacji: www.fuw.pl.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

FreshMail.pl