Klub Absolwentów UWjest nas coraz więcej

Katarzyna Klimowicz

Wierzę, że to przede wszystkim idee kształtują świat, dlatego moją osobistą misją jest promowanie poszanowania dla praw człowieka oraz idei pokojowego rozwiązywania konfliktów i aktywności obywatelskiej. Uważam, że nie ma na to lepszego sposobu niż nauka poprzez wspólne działania, ponad wszelkimi sztucznymi podziałami.

Katarzyna Klimowicz jest doktorantką w Instytucie Filozofii UW i prezeską fundacji 4Youth, działającej na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, promowania tolerancji wobec różnorodności oraz wspierania pozytywnych form komunikacji międzykulturowej wśród młodych ludzi. Fundacja stale współpracuje z instytucjami lokalnymi i międzynarodowymi, szkołami, centrami kultury, klubami młodzieżowymi, a ostatnio także z ośrodkami dla uchodźców.

Obecnie, jako absolwentka Programu Humanity in Action – miesięcznego szkolenia dla młodych aktywistów i aktywistek z Europy i Stanów Zjednoczonych – jestem zaangażowana w liczne lokalne oraz międzynarodowe projekty edukacyjne i społeczne. Nasze działania fundacyjne (finansowane głównie z Programu Erasmus+) są realizowane przede wszystkim przez młodzież w wieku 13–30 lat. Dzięki naszej szerokiej sieci współpracy z organizacjami w Polsce i za granicą przeprowadziliśmy szereg akcji lokalnych, takich jak Tydzień Walki z Rasizmem, Milanówek bez Uprzedzeń czy Żywe Biblioteki. W czasie naszego najnowszego projektu TRY: TRansition Youth, realizowanego wspólnie z młodzieżą z organizacji partnerskich z Sycylii i Katalonii, stworzyliśmy Miejski Ogródek Społeczny w Milanówku pod Warszawą. Ponadto powstały otwarte ogrody dydaktyczne na terenie ośrodków edukacji ekologicznej prowadzonych przez partnerskie spółdzielnie.

Poza działalnością społeczną Pani Katarzyna zajmuje się również filozofią. Jest absolwentką pierwszego, eksperymentalnego rocznika kierunku Philosophy of Being, Cognition and Value na Uniwersytecie Warszawskim, czyli filozofii po angielsku. Od zawsze uważała, że rozmyślania filozoficzne to jedna z najciekawszych rzeczy, jaką można się zajmować. I choć filozofia wydaje się obszarem samotnych i abstrakcyjnych rozmyślań, to jednak studia filozoficzne mogą się okazać przydatne również w pracy aktywistki społecznej, zwłaszcza działającej w obszarze międzynarodowym.

Oprócz zgłębiania dziedziny, którą zainteresowałam się już w liceum i do której miłość przejęłam od mojej mamy – również absolwentki filozofii na Uniwersytecie Warszawskim – mogłam szlifować swój angielski, czytać wiele materiałów w oryginalnym języku oraz zajmować się najaktualniejszymi tematami i problemami poruszanymi na innych uniwersytetach na całym świecie. Wszystkie zajęcia i egzaminy (nawet z łaciny) były prowadzone w języku angielskim. Dzięki życzliwości i profesjonalnemu przygotowaniu kadry w Instytucie Filozofii UW zyskałam użyteczną wiedzę, pewność siebie, znajomość nowoczesnych metod nauczania i współpracy, poznałam sztukę i kulturę dyskusji na przeróżne tematy oraz zdobyłam obycie w kręgach akademickich.

Na Uniwersytecie Warszawskim Pani Katarzyna odkryła także praktyczny wymiar samej filozofii, która bynajmniej nie musi się ograniczać do czysto teoretycznych i autotelicznych spekulacji.

Studiowanie na UW pomogło mi zrealizować wiele planów i marzeń. Ponieważ lubię łączyć teorię z praktyką i uważam, że każda nauka powinna być użyteczna społecznie, pisząc swoją pracę licencjacką na temat etyki w mediach podjęłam praktyki w Akademickim Radiu Kampus. Natomiast gdy pisałam pracę magisterską na temat dialogu międzykulturowego i praw człowieka, realizowałam projekty z uchodźcami i imigrantami.

Studia umożliwiły jej ponadto udział w licznych wyjazdach na zagraniczne konferencje naukowe, a także kilka dłuższych pobytów w zagranicznych ośrodkach akademickich. Dzięki temu zyskała doświadczenie międzynarodowe, które otworzyło jej oczy na problematykę relacji między odmiennymi kulturami. Dwa razy wyjechała na studia częściowe w ramach Programu Erasmus na najstarszy w Europie Uniwersytet Boloński. Dwukrotnie odbywała też praktyki w ramach Programu Erasmus Placement (w stowarzyszeniu YouNet w Bolonii oraz w Instytucie Administracji i Polityki Rządowej na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie). Za pomoc przy organizacji tych wszystkich wyjazdów jest wdzięczna pracownikom Biura Współpracy z Zagranicą UW.

Myślę, że jedną z najciekawszych rzeczy, jakie możemy robić w życiu są podróże, pozwalające poznawać ludzi z całego świata i odkrywać jego najpiękniejsze zakątki. A przy okazji zrobić coś dobrego, na przykład zaangażować się w międzynarodowy wolontariat. Cieszę się, że Uniwersytet stwarza różne możliwości odkrywania świata i działania.

Po skończeniu studiów magisterskich Pani Katarzyna pracowała jako animatorka i koordynatorka wolontariatu w Centrum Kultury Ochoty, by ostatecznie powrócić na Uniwersytet Warszawski i zająć się jednym z palących problemów współczesności – demokracją, która wydaje się dziś pogrążona w głębokim kryzysie.

Obecnie kończę już studia doktoranckie w Instytucie Filozofii UW. Jestem związana z Zakładem Filozofii Polityki, którym kieruje wspaniała Profesor Barbara Markiewicz – jednocześnie promotorka mojej rozprawy doktorskiej. W ramach mojej pracy badawczej prowadzę badania na temat nowych form partycypacji, idei demokracji partycypacyjnej, deliberacji obywatelskiej oraz wykorzystywania nowych technologii w procesach partycypacyjnych. Wierzę, że to przede wszystkim idee kształtują świat, dlatego moją osobistą misją jest promowanie poszanowania dla praw człowieka oraz idei pokojowego rozwiązywania konfliktów i aktywności obywatelskiej. Uważam, że nie ma na to lepszego sposobu niż nauka poprzez wspólne działania, ponad wszelkimi sztucznymi podziałami.

 

opracował Jan Burzyński

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?