Klub Absolwentów UWjest nas coraz więcej

Debata

W cieniu Wielkiego Brata.

16 kwietnia 2019
Dobra 55, s. 3.014

Zapraszamy na 7. debatę 2. edycji cyklu „Widoki na przyszłość” pt. W cieniu Wielkiego Brata. Do udziału w cyklu zapraszamy całą społeczność UW (#JestemzUW) – absolwentów, studentów, doktorantów, badaczy i pracowników uczelni.

W dobie portali społecznościowych, monitorowanych galerii handlowych, dworców i lotnisk pełnych kamer podział na prywatne i publiczne stał się wyjątkowo problematyczny. Co go wyznacza? Które przestrzenie, również mentalne, zostały oazami prywatności? 

czas: 16 kwietnia 2019 w godzinach 18.00-20.00

miejsce: ul. Dobra 55, sala 3.014, III piętro w budynku Wydziału Neofilologii UW

bezpłatna rejestracja: https://debata-klubu04-2019.evenea.pl

Moderator: Paweł Sulik, dziennikarz radia TOK FM zajmujący się problematyką społeczną i kulturalną. W swoich audycjach dużo miejsca poświęca rewolucji energetycznej, ochronie środowiska i problemom migracji. Autor programu radiowego „Los Polandos” poświęconego obcokrajowcom żyjącym w Polsce. Muzyk. Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii UW.

Paneliści:

Katarzyna Szymielewicz – prawniczka specjalizująca się w problematyce praw człowieka i nowych technologii. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Development Studies w School of Oriental and African Studies. Współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon – polskiej organizacji broniącej praw człowieka w kontekście współczesnych form nadzoru nad społeczeństwem. Wiceprzewodnicząca European Digital Rights – koalicji 33 organizacji działających na rzecz praw cyfrowych w Europie. Członkini rady Tactical Technology Collective i Amnesty International (Polska). Członkini Rady do Spraw Cyfryzacji (2014-2016). Laureatka Nagrody Radia TOK FM im. Anny Laszuk. Publikowała m.in. w „The Guardian”, „Polityce”, „Gazecie Wyborczej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

dr. hab Paweł Waszkiewicz – adiunkt w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW (od 2008). Absolwent kierunków: prawo (2004) i stosowane nauki społeczne (2005) na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie dysertacji pt. Nowe środki prewencji kryminalnej na terenach zurbanizowanych (2008 WPiA UW) a stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie monografii pt. Traktat o dobrej prewencji kryminalnej (2016 WPiA UW).

Laureat licznych nagród i stypendiów za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, m.in. dla Najlepszych Młodych Doktorów „Nowoczesny Uniwersytet”, dwóch nagród Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Royal Mounted Canadian Police, Fundacji Landu Badenii-Wirtembergii, The Edward Barry McDougall Memorial Scholarship, sześciu indywidualnych nagród Rektora UW, Dyplomu CSI.

Wykładowca i profesor wizytujący m.in. University of Ottawa, Rutgers University, University College London, Universidad de Alicante, Teesside University.

Kierował i współrealizował badania dotyczące prewencji kryminalnej, monitoringu wizyjnego, biometrii, pracy operacyjnej i wykrywczej, śledztw w sprawach zabójstw, metod inwigilacji, pozasądowego rozwiązywania konfliktów finansowane z grantów polskich (MNiSW, NCN, UW) i zagranicznych (Komisja Europejska, Södertörn University, Foundation for Baltic and East European Studies). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i ok. stu wystąpień konferencyjnych.

Robert Kroplewski – Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego, radca prawny, od 1994 r. konwergencji i specjalista mediów elektronicznych i usług komunikacji społecznej. Specjalizuje się w zagadnieniach nowych mediów, społeczeństwa informacyjnego, interaktywności w komunikacji społecznej, ochronie prywatności i w prawie do informacji, jak również regulacji i deregulacji rynku mediów i telekomunikacji. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Studia Podyplomowe w Instytucie Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studia Podyplomowe Ochrona Konkurencji, Własność Przemysłowa i Prawo komputerowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a także Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Od 2000 r. właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Kroplewski.com. W latach 2004-2006 dyrektor Departamentu Prawnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2011-2016 dyrektor Biura Prawnego Telewizji Polskiej SA. Od 2006 r ekspert ds. mediów i nowych technologii Instytutu Sobieskiego. W latach 2006-2011 ekspert Prezesa UKE, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Sejmowej Kultury i Środków Społecznego Przekazu.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

FreshMail.pl