Klub Absolwentów UWjest nas coraz więcej

Debata

Przebudzenie Lewiatana?

19 marca 2019
Dobra 55, s. 3.014

Zapraszamy na 6. debatę 2. edycji cyklu „Widoki na przyszłość” pt. Przebudzenie Lewiatana?

Starzejące się społeczeństwo, skrajne ubóstwo, otyłość, uzależnienia, podatność na coraz to nowe oszustwa… obywatel zagrożony jest tyloma plagami, że powinien spoglądać na opiekuńcze i profilaktyczne działania państwa z pełnym zrozumieniem. Tymczasem rośnie w siłę antysystemowa retoryka, która zakłada, że szczepienie noworodka, to sfera wolności osobistej, a nie polityki publicznej. Potrzeba silnego i sprawczego państwa kłóci się z szeroko pojmowaną sferą niezależności jednostki. W którym miejscu i z jakich powodów wyznaczamy jej granice?

czas: 19 marca 2019 w godzinach 18.00-20.00

miejsce: ul. Dobra 55, sala 3.014, III piętro w budynku Wydziału Neofilologii UW

bezpłatna rejestracja: https://debata-klubu03-2019.evenea.pl

Do udziału w cyklu zapraszamy całą społeczność UW (#JestemzUW) – absolwentów, studentów, doktorantów, badaczy i pracowników uczelni.

Paneliści:

dr Anna Materska-Sosnowska, Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, absolwentka tego Instytutu oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji UW. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2004). Adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych. Sekretarz naukowy Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym (od 2008). Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

prof. UW dr. hab. Ryszard Szarfenberg, pracuje w Instytucie Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim (od 1992 r.), kierownik Pracowni Pomocy i Integracji Społecznej (od 2011 r.), członek Zakładu Teorii i Metodologii Polityki Społecznej. Ekspert Narodowej Strategii Integracji Społecznej (2002-2004), krajowy ekspert European Minimum Income Network (2014, 2017). Przewodniczący Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu European Anti-Poverty Network (od 2010), członek EU Inclusion Startegy Group EAPN, przedstawiciel EAPN Polska w Międzyresortowym Zespole ds. Strategii „Europa 2020” (od 2012 r.), członek Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy RPO (od 2015 r.). Członek rad redakcyjnych kilku serii wydawniczych: Biblioteka Pracownika Socjalnego (1996-2009), Współczesna Polityka Społeczna (2009-2013) oraz kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” (od 2000 r.). Autor wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, polityki publicznej, usług społecznych, ewaluacji, europejskiej i międzynarodowej polityki społecznej, nierówności, ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz pomocy społecznej i spółdzielczości socjalnej. Autor książki „Krytyka i afirmacja polityki społecznej”, za którą otrzymał nagrodę Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk za najlepszą pracę naukową opublikowaną w 2008 r. 

prof. dr hab. Andrzej Zybała, kierownik Katedry Polityki Publicznej SGH, redaktor naczelny kwartalnika „Studia z Polityki Publicznej“. Ekspert od polityk publicznych. Ostatnio opublikował książkę  „Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce. W poszukiwaniu źródeł niepowodzeń części naszych działań publicznych”. Wcześniej wydał również „Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa” oraz „Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach”.

Moderator:

Paweł Sulik, dziennikarz radia TOK FM zajmujący się problematyką społeczną i kulturalną. Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii UW.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?