Klub Absolwentów UWjest nas coraz więcej

Konferencja

Blaski i cienie współczesnego prawa autorskiego.

25 maja 2019
Sala Kolumnowa UW

Konferencja naukowa 

„BLASKI i CIENIE WSPÓŁCZESNEGO PRAWA AUTORSKIEGO 

Konsekwencje, jakie dla ustaw o prawie autorskim i OZZ będzie miała przyjęta Dyrektywa o prawach autorskich i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym” 

 

Warszawa, 25 maja 2019 roku, godz. 10.00 

Sala Kolumnowa – Wydział Historyczny – Uniwersytet Warszawski 

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

Program: 

Otwarcie konferencji: 

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Dziekan Wydziału Zarządzania UW 

dr hab. Dorota Sokołowska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego – Przewodnicząca obrad 

dr hab. Wojciech Machała, prof. Uniwersytetu Warszawskiego 

„Prawo autorskie bez twórcy? Wybrane problemy podmiotowe prawa autorskiego” 

dr hab. Beata Giesen, prof. Uniwersytetu Łódzkiego – Katedra Prawa Cywilnego 

„Licencja wieloterytorialna – analiza z perspektywy nowej ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi” 

prof. dr hab. Jacek Sobczak, prof. zw. Uniwersytetu SWPS 

„Skutki dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym dla wydawców prasowych” 

dr Ksenia Kakareko, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego 

„Znaczenie dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym dla instytucji kultury” 

dr hab. Grzegorz Tylec, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

„Wolność wypowiedzi, jako uzasadnienie dla ingerencji w prawo autorskie. Uwagi na tle orzecznictwa” 

mec. Jacek Wojtaś, adwokat, przedstawiciel Izby Wydawców Prasy 

„Znaczenie dyrektywy o prawach autorskich i prawach pokrewnych dla wydawców prasy i środowiska twórców” 2 

mec. Marcin Mioduszewski, adwokat, Kancelaria Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych 

„Problemy interpretacji i egzekwowania praw autorskich w praktyce sądowej na przykładzie pressclipingu” 

prof. dr hab. Ewa Nowińska, prof. zw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 

„Krótkie informacje prasowe i ochrona baz danych w świetle praw wydawców” 

Przerwa na kawę 

dr hab. Dorota Sokołowska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego 

„Roszczenie o podwójne wynagrodzenie de lege lata i de lege ferenda 

dr Joanna Błeszyńska-Wysocka, pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

„Obowiązująca koncepcja zatwierdzania tabel wynagrodzeń przez 

Komisję Prawa Autorskiego” 

mec. Michał Błeszyński, radca prawny 

„Ustalanie wysokości wynagrodzeń w tabelach zatwierdzanych przez 

Komisję Prawa Autorskiego w świetle orzecznictwa sądowego i perspektyw 

wynikających z nowego sytemu zatwierdzania tych tabel” 

dr hab. Lech Jaworski, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego 

„Prawo dziennikarza jako autora materiału prasowego do anonimatu w świetle przepisów prawa autorskiego” 

dr Inga Oleksiuk, pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego 

„Wybrane problemy prawne tzw. sztucznej inteligencji” 

Dyskusja 

Podsumowanie konferencji 

dr hab. Dorota Sokołowska, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego 

MECENAT: 

Konferencja naukowa została zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu: 

Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, 

Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL, 

Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP  

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

FreshMail.pl